National anthem insulted in Jagan’s Samikya Shankaravam meet