Ramayya Vasthvayya third day collections

Ramayya Vastavayya new poster 1

Ramayya Vasthvayya total 3 days collections

Nizam- 4.40

Ceded –  2.90

Nellore – 0.65

Krishna – 0.93

Guntur – 1.82

Vizag – 1.15

East Godavari – 1.02

West Godavari – 1.04

Three days AP shares – 13.91

Karnataka – 1.60

Rest Of India – 0.50

Three days AP shares – 16.01

Overseas – 2.00

Three Days World Wide Shares – 18.01